ב . סימטרייה סיבובית רק לאחר שהם מסיימים לבדוק את כל הצורות, התלמידים מכירים את המושגים "סימטרייה סיבובית" ו"מרכז הסימטרייה הסיבובית" : צורות המכסות את עצמן יותר מפעם אחת במהלך סיבוב שלם הן צורות שיש להן סימטרייה סיבובית . הנקודה שמסובבים סביבה את הצורה היא מרכז הסימטרייה הסיבובית . צורות המכסות את עצמן רק כשהן משלימות סיבוב שלם הן צורות שאין להן סימטרייה סיבובית . שימו לב : כשאין לצורה סימטרייה סיבובית, אין לה גם מרכז סימטרייה סיבובית . ב סעיף ב התלמידים מתבקשים לסמן את הצורות שיש להן סימטרייה סיבובית . עליהם לסמן את הצורות שכתבו לידן מספר גדול מ- 1 ב סעיף א . להלן הצורות שיש להן סימטרייה סיבובית ומספר הפעמים שכל צורה מכסה את עצמה במהלך סיבוב שלם : צורה א ( 2 ) , צורה ד ( 4 ) , צורה ו ( 3 ) , צורה ז ( 5 ) , צורה ח ( 4 ) , צורה ט ( 3 ) , צורה י ( 2 ) ו צורה יב ( 6 ) . ב פעילות 3 התלמידים חוזרים לצורות שבעמוד 114 . בפעילות הזאת אפשר לעבוד באופן עצמאי, אך מומלץ לאפשר דיון בין התלמידים . כדאי מאוד לעודד את התלמידים לנסות לשער לאילו צורות יש סימטרייה סיבובית, ורק לאחר מכן לבדוק את השערתם ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית