א . שטחים של מלבן באופן דומה ב פעילות 21 נתון שאורך הצלעות של כל אריח הוא 20 ס"מ . כלומר ריבוע של 5 שורות של 5 אריחים יהיה ריבוע שאורך כל צלע שלו 100 ס"מ, כלומר 1 מ' . אם מסמנים ריבועים כאלה על הרצפה מוצאים ששטחה 6 מ"ר . ב פעילות 22 יש לוודא שהתלמידים מבינים כיצד לפרש את הסרטוטים . ב סעיף א , לפני שהתלמידים מתחילים לבדוק את ההצעות, כדאי לשאול כמה שאלות הבודקות את הבנתם . למשל : מה שטח הספרייה ב הצעה א ? מה מידות חדר הספרים ב הצעה ב ? לאחר מכן התלמידים עוברים על רשימת הדרישות בנוגע לחדרי הישיבה ובודקים אילו מהן מתקיימות בסרטוטים . הצעה א נפסלה מאחר שחדר השיעורים בה אינו בצורת ריבוע . הצעה ב נפסלה מאחר ששטח חדר הספרים קטן מדי – 38 מ"ר ולא 40 מ"ר . לאחר שהבינו כיצד נראה סרטוט של ישיבה ובחנו את ההצעות הפסולות, התלמידים בשלים להכנת הצעה משלהם, כפי שהם מתבקשים לעשות ב סעיף ב . הסרטוט נעשה על רשת משבצות כדי לעזור לתלמידים לסרטט במדויק ולשמור על פרופורציות . כל משבצת בסרטוט מייצגת ריבוע של 1 מ"ר במציאות . ב סעיף ג אפשר לחשב את שטח רצועת הדשא בעזרת חלוקה למלבנים בדרכים שונות, למשל כך : 18 מ׳ 0 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית