ה . משולשים חשוב לתעד את הממצאים ולכתוב את הסוג המתאים לכל משולש בעמוד 55 . בהמשך הם ישתמשו בסימונים האלה לצורך המיון הכפול . ההגדרות למונחים "ישר זווית" ו"קהה זווית" מוצגות כתזכורת, שכן התלמידים למדו אותן כבר בכיתה ג . משולשים 3 , 6 , 10 ו- 14 הם ישרי זווית . משולשים 1 , 2 , 5 ו- 9 הם קהי זווית . משולשים 4 , 7 , 8 , 11 , 12 ו- 13 הם חדי זוויות . ב פעילות 5 התלמידים מגלים שבמשולשים ישרי זווית ובמשולשים קהי זווית שתי הזוויות האחרות הן זוויות חדות . כדאי לקיים את ה דיון שלאחר פעילות 5 : האם יכול להיות משולש שלו שתי זוויות ישרות ? דיון האם יכול להיות משולש שלו שתי זוויות קהות ? נסו לסרטט משולשים כאלה במחברת . העובדה שדי בזווית קהה אחת, כדי שמשולש ייחשב "קהה זווית" אינה ברורה מאליה . התלמידים יכולים לנסות לסרטט משולש שיש בו שתי זוויות קהות ולראות שזה אינו אפשרי . ב פעילות 6 התלמידים מיישמים את הגדרות המשולשים על פי זוויותיהם . הם מתבקשים לסרטט משולשים מתאימים בשני סוגים של לוחות נקודות . כדאי לעודד את התלמידים לסרטט משולשים גם בכיוונים לא שגרתיים . חשוב לוודא שכל קדקודי המשולשים נמצאים על ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית