ד . מרובעים - המלבן והריבוע עמודים 44 – 47 ב פעילות 1 חוזרים לשלושת המלבנים מדף המצולעים המלווה את הפרק . כ פ ס בסיום היחידה הקודמת ניתנה הגדרת המלבן כמרובע שכל הזוויות שלו ישרות . בפעילות הנוכחית התלמידים חוקרים את התכונה של שוויון צלעות נגדיות במלבן ומסמנים צלעות שוות באותו צבע . המלבנים מסורטטים על גבי רשת משבצות, כך שאין צורך למדוד את אורכי הצלעות בסרגל אלא רק להשוות אורכים . ב סעיף ג התלמידים מגלים שלמלבן המסומן באות ס יש תכונה מיוחדת : כל הצלעות שלו שוות זו לזו באורכן, ולא רק הצלעות הנגדיות שלו . בשלב הזה ניתנת הגדרת הריבוע כמרובע שכל הצלעות שלו שוות וכל הזוויות שלו ישרות . כלומר בזכות התכונה המיוחדת שלו מלבן ס הוא גם ריבוע . ב סעיף ד מקיפים את כל השמות המתאימים למלבן ס : מצולע, מרובע, מקבילית, מלבן וריבוע . ב פעילות 2 התלמידים נדרשים לזהות את המלבנים באוסף מצולעים . אין צורך למדוד או להשוות את אורכי הצלעות, אלא לבדוק אם כל הזוויות ישרות, ולשם כך אפשר להיעזר בכרטיס מלבני או בכל כלי מתאים אחר . ששת המלבנים הם מצולעים ג , ה , ו , ח , יב ו- יד ( מתוכם המלבנים ו ו-יד הם ריבועים ) . ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית