ג . מרובעים לפני שממשיכים לפעילויות הבאות, כדאי לדון מעט במרובעים בעזרת שאלות : האם יש מרובעים שיש להם תכונות משותפות ? האם אפשר למיין את המרובעים על פי תכונותיהם ? ב פעילות 3 התלמידים מכירים את המושג "צלעות נגדיות" . שתי צלעות במרובע שאין להן קדקוד משותף הן צלעות נגדיות . המושג צלעות נגדיות יסייע לתאר תכונות של מצולעים בהמשך . פעילות 4 היא חזרה על המושג "קווים מקבילים" . לאחר החזרה יש לקיים דיון על מקבילוּת הצלעות הנגדיות במרובעים כהכנה לפעילות הבאה . ב פעילות 5 התלמידים מתבקשים למיין את המצולעים על פי מקבילות הצלעות שלהם ומכירים את ההגדרות לטרפז ולמקבילית . הנה הטבלה המלאה : רק זוג אחד של אין צלעות מקבילות שני זוגות של צלעות מקבילות צלעות מקבילות כ, ס, פ, תד, עו, ק מרובע שיש לו רק זוג אחד של צלעות מקבילות נקרא טרפז . מרובע שיש לו שני זוגות של צלעות מקבילות נקרא מקבילית . הנה כל ה מרובעים שבדף המצולעים : 35 ג . מרובעים כלומר, מרובעים ד ו- ע הם טרפזים, ומרובעים כ , ס , פ ו- ת הם מקביליות . חשוב להדגיש שלפי הגדרת המקבילית, כל המרובעים כ , ס , פ ו- ת הם מקביליות, אף על פי שבהמשך יגלו התל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית