ב . אלכסונים של מצולע עמודים 30 - 33 ב פעילות 1 התלמידים מכירים את המושג "אלכסון" ומתמודדים עם הקושי הראשון שצוין בפתיחת היחידה - המשמעות השונה של המילה אלכסון בגאומטרייה ובשפת היום-יום . לא כל קו נטוי הוא אלכסון, ולא כל אלכסון הוא קו נטוי . ב סעיפים א ו- ב התלמידים מתבקשים לסמן שני קדקודים שאינם סמוכים זה לזה ולחבר אותם בקו ישר . בשלב הבא נאמר להם שהקו שהם סרטטו נקרא אלכסון, והם מתבקשים לסרטט שני אלכסונים נוספים . ב סעיף ד התלמידים מתבקשים לסרטט אלכסון המחבר את הקדקוד הכחול ואת הקדקוד הירוק במתומן . האלכסון הזה הוא אופקי ( מקביל לשולי הדף ) , ולכן הוא מדגים את חוסר ההתאמה בין המילה אלכסון בחיי היום-יום ובין המושג הגאומטרי . בסוף הפעילות מתקיים דיון על כך . מה המילה אלכסון מתארת בחיי היום-יום ? דיון האם גם האלכסון שסימנתם בסעיף ד הוא ״אלכסוני״ במובן היום-יומי ? אחרי הדיון ניתנת הגדרה פורמלית למושג אלכסון . ב פעילות 2 התלמידים מתנסים בסרטוט אלכסונים במצולעים שונים . הם מגלים מתוך התנסות שבמצולע ד ( שהוא משולש ) אי אפשר לסרטט אלכסון מהקדקוד המסומן, והם מתבקשים להסביר מדוע . יש להנחות את ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית