א . מצולעים - חזרה הנה דוגמאות לצורות המופיעות בציור ( מסומנות בצהוב ) : משושה צורה שאינה מצולע מתומן מעושר יש בציור גם עיגולים, משולשים, מרובעים מסוגים שונים, מחומשים ועוד . אפשר להקרין את התמונה על הלוח ולהזמין תלמידים לסמן עליה צורות . על כל צורה אפשר לשאול מהי . אפשר לכוון את התלמידים למצוא בציור צורה מסוימת, למשל מחומש או צורה שאינה מצולע . אחרי הפעילות מקיימים דיון : • האם כל הצורות שבציור הן מצולעים ? דיון • אם מצאתם צורות שאינן מצולעים, הסבירו מדוע אינן מצולעים . חשוב לוודא שהתלמידים מבחינים בין מצולעים לצורות שאינן מצולעים, בפרט צורות שרק קו אחד בהן אינו ישר, ולכן הן "כמעט מצולעים", כמו הצורה שאינה מצולע בדוגמה שלמעלה . ב פעילות 2 חוקרים את המצולעים המופיעים בדף המצולעים המחיק שבחוברת האבזרים ( עמוד 22 ) . שימו לב : דף המצולעים מיועד לעבודה כפי שהוא . אין לגזור את המצולעים . מטרת הפעילות היא לחזור על המושגים "קדקוד" ו"צלע" ולסווג מצולעים לסוגים על פי מספר הצלעות והקדקודים שלהם . דף המצולעים המחיק מאפשר לתלמידים לעבוד בנוחות : באפשרותם לסמן צלעות בזמן הספירה, לסמן את סוגי המצול...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית