מבוא לפרק דגבא האלכסון יכול להיות כולו בתוך המצולע ( סרטוט א ) . האלכסון יכול להיות כולו מחוץ למצולע ( סרטוט ב ) . האלכסון יכול להיות חלקו בתוך המצולע וחלקו מחוץ למצולע ( סרטוט ג ) . האלכסון יכול להיות חלקו על צלע ( סרטוט ד ) . מצולע שכל האלכסונים שלו נמצאים בתוכו נקרא מצולע קמור . מספר האלכסונים שאפשר לסרטט מכל אחד מקדקודי המצולע תלוי במספר הקדקודים שלו . ב משולש , שהוא המצולע שמספר הקדקודים שלו הוא הקטן ביותר, לשום קדקוד אין קדקוד אחר שאינו על אותה צלע, ולכן למשולש אין אלכסונים . ב מרובע לכל קדקוד יש קדקוד אחד שאינו על אותה צלע, ולכן אפשר לסרטט ביניהם אלכסון . בכל מרובע יש שני אלכסונים בסך הכול . במרובע ייתכן שאחד האלכסונים נמצא מחוץ למצולע, כמו במרובע ב שלפניכם : א ב אפשר להכליל : מכל קדקוד אפשר לסרטט אלכסון לכל הקדקודים פרט לקדקוד עצמו ולשני הקדקודים הסמוכים לו . לכן אם מספר הקדקודים במצולע הוא n , מספר האלכסונים שאפשר לסרטט מכל קדקוד של המצולע הוא 3 – n . במילים אחרות, מספר האלכסונים היוצאים מכל קדקוד של המצולע קטן ב- 3 ממספר הצלעות ( ומספר הקדקודים ) של המצולע . מרובעים לפי תכנית...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית