א . לוח השנה העברי הזאת : התלמידים משלימים את האותיות לפי הסדר, ואם אינם זוכרים הם נעזרים בלוח . התזכורת בפעילות 3 נוגעת לכתיבת המספרים 15 ו- 16 : המספרים 15 ו- 16 יוצאי דופן בצורת הכתיבה שלהם . את המספר 15 כותבים באותיות טו ( ט = ,9 ו = ,6 15 = 6 + 9 ) את המספר 16 כותבים באותיות טז ( ט = ,9 ז = ,7 16 = 7 + 9 ) תזכורת ב פעילות 4 התלמידים מגלים שמספר הימים בחודש עברי יכול להיות 29 או 30 . לרוב החודשים בלוח העברי יש אורך קבוע, אך אורכם של החודשים חשוון וכסלו משתנה ( לעתים יש בהם 29 ימים ולעתים 30 ימים ) . בניגוד ללוח הלועזי, בלוח העברי מספר החודשים בשנה אינו קבוע, כפי שמוסבר במסגרת שמתחת לפעילות 4 : החודש העברי מתבסס על תנועת הירח סביב כדור הארץ . ב פעילות 5 חוקרים את הקשר בין מופע הירח ובין היום בחודש העברי . הצעה לפעילות נוספת בודקים מה התאריך העברי של היום, וכל תלמיד מצייר על דף כיצד לדעתו ייראה הירח הערב . שומרים את הציורים בכיתה ומבקשים מהתלמידים לצלם בערב את הירח ולשלוח את התמונה למורה . למחרת מקרינים את תמונות הירח בכיתה ובודקים עד כמה היו הציורים דומים למופע הירח בתמונות . ב פעיל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית