לוח שנה וחישובי זמן מצולעים מדידת שטח מדידת שטח סימטרייה תיבות מדידת נפח מדריך למורהמדריך למורה גאומטרייה לבית הספר היסודי הספר לתלמיד אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי | גירסה לאישור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית