קוד פלוס 2 סביבה + חוברת מלווה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית