א . הכרת הגליל ב פעילות 2 ( עם המורה ) התלמידים משערים ולאחר מכן בודקים איזו צורה מתקבלת אם גוזרים את מעטפת הגליל בקו ישר כמו באיור . לאחר הגזירה התלמידים מגלים שהצורה המתקבלת היא מלבן . לאחר מכן מגיע תיאור של גליל ישר והסבר כיצד אפשר לבדוק אם גוף הוא גליל ישר : גליל ישר הוא גוף המורכב משני בסיסים שהם עיגולים חופפים ו"מקבילים" * זה לזה, וממעטפת שאפשר לפרוס למלבן . שימו לב : יש גם גלילים שאינם ישרים , אך לא עוסקים בהם בפרק זה . בהמשך הפרק , בכל פעם שגוף נקרא "גליל" הכוונה היא לגליל ישר . גליל לא ישר בסיסים מעטפת ב פעילות 3 על התלמידים לקפל את ארבע הפריסות שבחוברת האביזרים ולאחר מכן לזהות את הגלילים . שימו לב : גוף 18 אינו גליל כי אחד הבסיסים שלו אינו עיגול . 1517 16 c1 192021 18 15 17 16 18 133 א . הכרת הגליל פריסה של גליל ב פעילות 4 מתאימים בין פריסה של גליל לגליל המתאים לה . הינה התשובות לפעילות זו : 4 . השתמשו בסרגל ומתחו קו ישר מכל פריסה של גליל אל הגליל המתאים לה . בב דד יקהיקה האם כל הקווים שסרטטתם עוברים דרך פרחים כתומים ? ב פעילות 5 על התלמידים לזהות פריסות של גליל ואחר כך לדון ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית