א . הכרת המעגל והעיגול הדיון מזמן הזדמנות לחידוד הבנת המושגים מעגל, עיגול, מרכז העיגול ורדיוס ולעסוק בקשרים בין מושגים אלה . במהלך הדיון אפשר לבקש מכל תלמיד לסמן מיקום אפשרי של כל אחד מהחברים וכך להסיק שיש למעשה אין-סוף אפשרויות . אפשר להמשיך את הדיון ולהסיק שאוסף כל המיקומים האפשריים של כל אחד מהילדים הוא מעגל . למשל, פנחס יכול להיות בכל מקום הנמצא במרחק של 200 מטר מהברוש, כלומר על מעגל שמרכזו בברוש והרדיוס שלו 200 מטר . סעיפים א – ד מסכמים את הדיון . פעילות 5 היא פעילות לכל הכיתה ועוסקת לראשונה בסרטוט מעגלים . זו פעילות מקדימה להמשך הלמידה הכוללת סרטוט מעגל בעזרת כלים שונים – פס ליצירת מעגלים ומחוגה ופעילויות למציאת מרכז המעגל . החומרים הדרושים לפעילות זו, כפי שמופיע במסגרת בספר לתלמיד, הם דפים חלקים וחפצים עגולים . אפשר לבקש מהתלמידים להביא צלחות, כוסות, גלילי נייר טואלט, עציצים ריקים וכדומה . אם יש שעון קיר בכיתה, אפשר להשתמש גם בו . ב סעיף א התלמידים נוכחים שלמעשה אי אפשר לסרטט מעגל מדויק ביד חופשית . בהמשך גילי וחני מסרטטות מעגלים בדרכים שונות . ב סעיף ב גילי מסרטטת שני מעגלים בג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית