מבוא לפרק הרקע המתמטי שיפורט להלן מיועד למורים בלבד, ומטרתו לספק מבט מתמטי כולל על הגדרות ותכונות של מושגים הקשורים לנושאים הנלמדים בפרק . הפרק מעגל ועיגול עוסק בהכרת המעגל והעיגול, בהיקף המעגל ובשטח העיגול . • מעגל הוא קו סגור ש כל נקודותיו נמצאות באותו המרחק מנקודה מסוימת . ( הערה : כל נקודות המעגל וגם הנקודה המסוימת נמצאות באותו המישור . ) - הנקודה המסוימת נקראת מרכז המעגל ( לדוגמה : נקודה M בסרטוט שלמטה ) . - הקטע המחבר את מרכז המעגל עם נקודה על המעגל נקרא רדיוס ונהוג לסמנו באות r ( לדוגמה : קטע MN בסרטוט שלמטה ) . • עיגול הוא פנים המעגל והיקפו או במילים אחרות : חלק המישור הכלוא במעגל ( כולל היקף המעגל ) . הערה : בצורות אחרות אין מונחים שונים לשפה ( ההיקף ) ולפנים של הצורה . המעגל והעיגול נבדלים מצורות אחרות בכך שהם שני מונחים שונים : המעגל הוא השפה של הצורה ( ההיקף ) והעיגול הוא השפה והפנים של הצורה . • מיתר הוא קטע המחבר שתי נקודות על המעגל ( לדוגמה : קטע AB בסרטוט שלמטה ) . • קוטר הוא מיתר העובר דרך מרכז המעגל . נהוג לסמנו באות diameter ( d ) . - מכיוון שהקוטר עובר דרך מרכז המעג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית