מבוא לפרק כאשר מתקיימים שני התנאים האלה, הפירמידה ישרה . פירמידות 12 , 13 ו- 14 שבאוסף הגופים הן פירמידות ישרות : p1 13 p1 1214 אם לא מתקיימים שני התנאים האלה, מתקבלת פירמידה שאינה ישרה . בפירמידה כזאת לא כל הצלעות הצדדיות שוות באורכן . לדוגמה, פירמידה 11 שבאוסף הגופים אינה פירמידה ישרה, כי קודקודי הבסיס שלה אינם נמצאים על מעגל חוסם : בסיס הפירמידה p1 11 מאותה הסיבה גם פירמידה זו אינה ישרה : בסיס הפירמידה באופן כללי יותר, כאשר בסיס הפירמידה הוא מצולע שאינו קמור, אי אפשר לחסום אותו במעגל, ולכן פירמידה שבסיסה הוא מצולע שאינו קמור בהכרח אינה פירמידה ישרה . קיימות גם פירמידות שאינן ישרות אבל הבסיס שלהן חסום במעגל . פירמידות אלה מקיימות את התנאי הראשון הנ"ל אך אינן מקיימות את התנאי השני, כלומר קודקוד הראש שלהן אינו נמצא על ישר המאונך למרכז הבסיס . לדוגמה : 63 מבוא לפרק פריסה של פירמידה פריסה של פירמידה מורכבת ממשולשים שהם המעטפת של הפירמידה ומצולע שהוא הבסיס של הפירמידה . מספר המשולשים של המעטפת שווה למספר הצלעות במצולע של הבסיס . שימו לב שייתכנו פריסות שונות לאותה פירמידה . לדוגמה, פריסות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית