ד . חישוב שטח פנים של תיבה אפשר להיעזר בסקיצה של שלושת סוגי הפאות בכל ופל, לחשב את שטחה של כל אחת מהן ולכפול אותו ב- 2 : שטח הפנים של הוופל של חני : סמ" ר סוגי הפאות בוופל של חני 10 ס מ 3 ס מ 10 ס מ 2 ס מ 3 ס מ 2 ס מ שטח הפנים של הוופל של חני הוא 112 סמ"ר : 112 = 2 × ( 10 × 2 + 3 × 10 + 3 × 2 ) שטח הפנים של הוופל של גילי : סמ" ר סוגי הפאות בוופל של גילי 6 ס מ 6 ס מ 5 ס מ 2 ס מ 5 ס מ 2 ס מ שטח הפנים של הוופל של גילי הוא 104 סמ"ר : 104 = 2 × ( 5 × 2 + 6 × 5 + 6 × 2 ) ב סעיף ד מסכמים ששטח הפנים של הוופל של חני גדול יותר משטח הפנים של הוופל של גילי, ולכן יש כמות גדולה יותר של ציפוי שוקולד על הוופל של חני . האם לשתי תיבות שיש להן אותו הנפח יש בהכרח אותו שטח פנים ? דד יו יו ב דיון התלמידים מסיקים שלשתי תיבות שיש להן אותו הנפח – אין בהכרח אותו שטח פנים . ב פעילות 2 התלמידים מחשבים את שטח הפנים של התיבות מתוך מארז האביזרים . חשוב לדון עם התלמידים בשאלה אם בכל תיבה צריך לחשב את כל שטחי הפאות . חישוב שטח הפנים של תיבה 5 ( קובייה ) : • בקובייה יש 6 פאות חופפות, לכן אפשר לחשב רק את השטח של פאה 810...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית