ג . יחידות הנפח סמ"ק, ליטר ומ"ק הינה דרכי פתרון ותשובות לשלושת הסעיפים : סעיף א : תחילה אפשר לחשב כמה סמ"ק הם 250 ליטר : 000 , 250 = 000 , 1 × 250 , לפיכך נפח הבריכה הוא 000 , 250 סמ"ק . לחישוב שטח בסיס הבריכה יש לבצע את החישוב הזה : 000 , 10 = 25 : 000 , 250 ( נפח המים חלקי גובה המים ) , כלומר שטח בסיס הבריכה הוא 000 , 10 סמ"ר, שהם 10 מ"ר . סעיף ב : כיוון שבסיס הבריכה הוא ריבוע, אורך כל צלע של בסיס הבריכה הוא 100 ס"מ ( כי 000 , 10 = 100 × 100 ) או 1 מטר . סעיף ג : נתון שצורתה של המרפסת של משפחת אגסי היא מלבן שאורכי צלעותיו הם 80 ס"מ ו- 2 מטר . מאחר שאורך כל צלע של בסיס הבריכה הוא 100 ס"מ, היא לא יכולה להיכנס למרפסת של משפחת אגסי . פעילויות 10 – 13 עוסקות ביחידת נפח מ"ק ( מטר מעוקב ) : הנפח של קובייה שאורך הצלע שלה 1 מטר הוא 1 מטר מעוקב, ובקיצור כותבים 1 מ"ק . 1 מ"ק נקרא גם 1 קוב . 1 מ״ק = 1,000 ליטר 1,000 סמ"ק = 1 ליטר 1 סמ"ק = 1 מיליליטר ) מ"ל ( 1 מ"ק = 1 קוב צלע הקובייה : 1 ס"מ צלע הקובייה : 10 ס"מ צלע הקובייה : 1 מטר ב פעילות 10 ( עם המורה ) יש הצעה לבנות קובייה של 1 מ"ק מגיליונות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית