ב . חישוב נפח של מנסרה אפשר לראות שהפאון השונה בנפחו הוא פאון ה , שנפחו 10 סמ"ק, בשונה מכל שאר הפאונים שנפחם 12 סמ"ק . כמו כן פאון ג אינו מנסרה . הינה דרך פתרון אפשרית ל פעילות 8 : 8 . קחו 18 קוביות של 1 סמ"ק . האם תצליחו לבנות על השולחן מבנה שנראה כך מנקודות מבט שונות ? מבטים משני הצדדים מבטים מלפנים ומאחור מבט מלמעלה חיחי דד הה בשכבה הראשונה יש להניח על השולחן 8 קוביות כמו בסרטוט השמאלי "מבט מלמעלה" : שכבה שניה בשכבה השנייה יש להניח 6 קוביות : שכבה שלישית בשכבה השלישית יש להניח 4 קוביות : זה המבנה המתאים לשלושת המבטים . 26 ב . חישוב נפח של מנסרה נפח תיבה ב פעילות 9 ( עם המורה ) התלמידים מחשבים את נפחן של התיבות 5 , 8 ו- 10 בעזרת קוביות של 1 סמ"ק . לצורך ביצוע הפעילות אפשר לפתוח את הפריסות של התיבות ( יש לשוניות לסגירה ולפתיחה של כל פריסה ) ולהכניס פנימה קוביות 1 סמ"ק המצורפות לחוברת האביזרים . הינה נפחי התיבות : 9 . קחו את התיבות שבניתם ואת הקוביות של 1 סמ"ק המצורפות לחוברת האביזרים . בדקו כמה קוביות של 1 סמ"ק ממלאות כל תיבה והשלימו . האם צריך למלא את התיבות עד הסוף בקוביות של 1 סמ"ק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית