א . הכרת המנסרה ב פעילות 4 התלמידים מזהים, על פי ההגדרה, את התיבות מתוך אוסף הפאונים שבנו וחוקרים את מספרי הפאות, הקודקודים והצלעות בכל תיבה . באוסף יש שלוש תיבות : גופים 5 , 8 ו- 10 . לתיבה 5 יש שם נוסף : קובייה . 8 105 ב פעילות 5 התלמידים חוקרים את מספר האורכים השונים של הצלעות בתיבות שבאוסף : לתיבה 5 יש רק אורך אחד של צלעות . לתיבה 8 יש שני אורכים שונים של צלעות . לתיבה 10 יש שלושה אורכים שונים של צלעות . פעילויות 6 – 8 עוסקות בנושא של ממדי התיבה כפי שמתואר במסגרת : 5 ס״מ 8 ס ״ מ 4 ס״מ מכל קודקוד של תיבה יוצאות שלוש צלעות . אורכי הצלעות האלה נקראים ממדי התיבה . ממדי התיבה המסורטטת : 4 ס"מ, 8 ס"מ, 5 ס"מ הינה התשובות ל פעילות 7 : 7 . מהם ממדי התיבות שבניתם ? א . ממדי תיבה 5 : , , ב . ממדי תיבה 8 : , , ג . ממדי תיבה 10 : , , 4 5 4 4 5 5 4 3 6 ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ ״סמ 11 א . הכרת המנסרה מטרת הפעילות היא להוביל את התלמידים לתיאור של מנסרה, המופיע מיד אחריה : מנסרה ישרה היא פאון ששתיים מפאותיו הן מצולעים חופפים ו"מקבילים" * זה לזה . הפאות האלה נקראות בסיסים . שאר פאותיה של המנס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית