מבוא לפרק הינה דוגמאות על פי תיאור זה : לא פאוניםפאונים המצולעים שמהם הפאון בנוי נקראים פאות . הקודקודים והצלעות של הפאות הם הקודקודים והצלעות של הפאון . פאה צלע ( מקצוע ) קודקוד צלעות הפאון נקראות גם מִקְצוֹעוֹת . בחוברת האביזרים של גאומטרייה לכיתה ו יש 14 פריסות של פאונים : p1 11 p1 13 p1 12 p1 14 9 6 3 1 2 7 4 8 5 10 5 מבוא לפרק תיאור של פאון קמור : פאון שכל הקטעים המחברים קודקודים מוכלים בו ( בתוכו או על פאותיו ) . על פי תיאור זה, 12 מהפאונים הנ"ל קמורים, מלבד פאונים 2 ו- 6 הנקראים פאונים לא קמורים . בין ה פאונים יש כאלה שיש להם שם "מיוחד" ( למשל קובייה, פירמידה, תיבה ) , ויש כאלה שאין להם שם אחר מלבד פאון ( למשל גוף 3 ) . בחוברת האביזרים יש גם שבע פריסות של גופים ש אינם פאונים : 17 c1 192021 18 21 c1 16 1517 192021 18 20 c1 16 1517 192021 18 19 1517 16 19 15 1517 16 192021 18 16 c1 16 1517 192021 18 c1 16 1517 17 192021 18 18 גם בין הגופים ש אינם פאונים יש כאלה המוכרים בשמות "מיוחדים" ( למשל גליל וחרוט ) , ויש כאלה שאין להם שם מיוחד ( למשל גוף 18 ) . מנסרות מנסרה היא פאון הבנוי מש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית