ג מערכת הפועל | ד"ר אורלי קיים © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . 141 לשון עד לבגרות בקלי קלות שורשבניין"הוא אתמול"פועלמס' ת - ר - י / ההפעילהתרהההורים הִתְרוּ בבנם שיתנהג כהלכה . ת - ר - עהפעילהתריעהשוטרים הִתְרִיעוּ על סכנה . נ - ת - רהפעילהִתירהמורה מַתִּיר את המשחק . י - ת - רפועליֻתרזה היה מעשה מְיֻתָּר . נ - ת - רהופעלהֻתרהקשרים בשערה הֻתְּרוּ . י - ת - רהפעילהותירהמטיילים הוֹתִירוּ אחריהם לכלוך רב . נ - ת - רהופעלהֻתרדמו מֻתָּר . י - ת - רהפעילהותירהוא מוֹתִיר אחריו מורשת חשובה . י - ר - קהפעילהוריקהדשא הוֹרִיק . 0 ר - י - קהפעילהֵריקעובד הניקיון הֵרִיק את פחי האשפה . ר - י - קהופעלהוּרקהכלי הוּרַק מנוזלים . ע - ו - דהפעילהֵעידהנאשמת הֵעִידָה במשפט . י - ע - דהפעילהועידהמנהלת הוֹעִידָה לפגישה שעה . י - ח - לפיעליחלהסופר מְיַחֵל לסיום ספרו . ח - ל - להפעילהֵחלהקונצרט הֵחֵל באיחור . ת - ח - להפעילהתחילהקונצרט הִתְחִיל בזמן . נ - ח - להפעילהנחילהמתגייסים הִתְחַיְּלוּ בלשכת הגיוס . י - ג - עקליגע יָגַעְתָּ יומם וליל . נ - ג - עהפעילהִגיע הִג...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816