ג מערכת הפועל | ד"ר אורלי קיים © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . 89 לשון עד לבגרות בקלי קלות אנו קוראים לפועל ל - ק - ח, שאינו שייך לגזרת חפ "ן בשל פה "פ ל', נדחפןנדחפן, משום שהוא "נדחף לחפ"ן" יש פעלים נוספים שפותחים ב-נ', לדוגמה : נ - ש - ם, נ - ב - ח, נ - ק - ט, נ - ג - ס, נ - ז - ף ועוד . פעלים אלו אינם שייכים לגזרת חפ" ן ( אֶנְקט, ננזף וכו' ) . לפיכך, נכנה אותם פ ו עלי נ ' ( פ " נ ) פ ו עלי נ ' ( פ " נ ) על דרך השלמים . הערות לגזרת חפ״ן : א . כשעה״פ אות גרונית, לדוגמה : נ - ה - ג, ה-נ׳ השוואית לא נשמטת ולא נטמעת : אֶנְהַג . ב . הפועל לקח בבניין קל בעתיד ובציווי אינו שייך לחפ"ן אך מתנהג כמו גזרת חפ"ן, לדוגמה : אֶקַּח ולא * אֶלְקַח . ג . בבניין קל בציווי יש שורשים, כמו נ - ט - ל, אשר מופיעים במשקל אפעל הן ב-נ' - נְטֹל, והן בלי נ' - טֹל . ג . שם הפועל של בניין קל בא במשקל אֶפְעֹל ללא השמטת נ' — לִנְטֹשׁ, לִנְסֹע, לִנְגֹע, אך מותר גם לִפֹּל, לִטֹּל, לִדֹּר ( וגם — לָגַעַת ולָטַעַת ) . ד . השורש נ - ז - ק בבניין נפעל ניטה בצורה מיוחדת — נִזּוֹק . ה...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816