ל אחד מאיתנו יודע שצריך למחזר, לזרוק את הפסולת לפח ולא לקטוף פרחי בר, אבל כדי לשמור על הסביבה ברמה הלאומית נדרשת היא אוסף מדיניות סביבתית . המדיניות הסביבתית הכלים והמהלכים שנועדו לשמור על הסביבה ולהביא לשיפור במצבה . היא כוללת : חקיקה שמתבצעת בכנסת . תקצוב פעולות לשמירה על הסביבה . קביעת תקנות וערכי סף מותרים לשמירה על איכות האוויר, איכות המים ורמות הקרינה המותרות . אכיפת החוק ופיקוח על עמידה בתקנות . כ מי אחראי לפתור את הבעיות הסביבתיות ? הבעיות הסביבתיות הן רבות ומגוונות והן כוללות פגיעות במים, בקרקע ובאוויר . הפגיעה במים כוללת זיהום גופי מים : אגמים, מאגרים, מי התהום ומי הים ; הפגיעה בקרקעות היא בעיקר בשל חלחול של חומרים תעשייתיים . הפגיעה באוויר כוללת זיהום אוויר, זיהום רעש וזיהום שמקורו באנטנות סלולריות . מי אחראי להגן על הציבור ולפתור את הבעיות הסביבתיות ? יש כמה גופים שאחראים לכך . הגוף הראשון הוא הרשות המקומית . כאשר למשל, תושבים המתגוררים ליד מטמנת פסולת סובלים ממטרדי ריח, הרשות המקומית אמורה להגן עליהם ולדאוג לכך שהבעיה תיפתר . אבל מה קורה כאשר התושבים שייכים לרשות מקומית אח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית