פי הנתונים הכמותיים, בישראל חסרים מים . המחסור הוא תולדה של הפער בין היקף המילוי החוזר הטבעי השנתי, שהוא כמות המים המגיעה ממשקעים למאגרים העיליים ולמאגרי מי התהום, לבין הביקוש למים . הפער הולך וגדל בכל שנה . מדידות משקעים מראות שב - 30 השנים האחרונות כמות הגשמים הממוצעת היורדת באזורנו הולכת ופוחתת, בעוד הביקוש למים הולך וגדל בשל הגידול באוכלוסיה והעלייה באיכות החיים . היקף המילוי החוזר הטבעי השנתי בשנים האחרונות נע בין 2 . 1 - 4 . 1 מיליארד מ"ק מים ( מ"ק = מטר מעוקב = 1,000 ליטר ) , היקף הביקוש הכולל הוא כ - 3 . 2 מיליארד מ"ק מים . כמיליארד מ״ק מועברים לצריכה ביתית ולצריכה עירונית ; כ - 2 . 1 מיליארד מ"ק מים מועברים לצריכה חקלאית . מתוך המים שמועברים לצורכי חקלאות, % 35 הם מים שפירים . צרכים ואילוצים משפיעים על היקף הביקוש למים בישראל . רשימה חלקית שלהם כוללת : גידול האוכלוסייה ועלייה ברמת החיים שמגבירים את הביקוש למים ; רצון לשמר פעילות חקלאית לשם אספקה עצמאית של מוצרי מזון ; התחייבות של ישראל להעביר מים לרשות הפלסטינית ולירדן והשבה לטבע ( לנחלים ולמעיינות ) . בעשורים האחרונים ישראל נ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית