מקור : המשרד להגנת הסביבה הטמנת פסולת 2030 2018 % 26 % 76 כמה תעלה התוכנית ? כ - 4 מיליארד שקלים % 23 % 51 % 26 מִחזור הטמנה השבה לאנרגיה מקור : הבנק העולמי, 0 . 4 CC - BY ( ערוך ) עד כמה אנחנו שומרים על הסביבה ? בישראל נפלטים לאוויר, 2018 3 . 133 טונות פחמן דו - חמצני 8 . 74 טונות גופרית דו - חמצנית 8 טונות חלקיקי אבק מרחף כל אחד מאיתנו מייצר, 2018 כ - 2 ק ״ ג פסולת ביום ברשויות המקומיות נאספו 7 . 5 מיליון טונות אשפה שמתוכן מוחזרו 3 . 1 מיליון טונות פסולת מסוכנת 7 . 322 אלף טונות שמתוכן טופלו 9 . 312 אלף טונות הוצאות של תיירי חוץ, בדולרים, 1995 - 2017 10 8 6 4 2 0 מיליארד דולר 2014 2012 2008 2006 2002 20161998 2010 2004 2000 1996 מקור : הלמ"ס תוכנית 2030 לטיפול בפסולת 3 מקור : רכבת ישראל, דין וחשבון שנתי 2018 מספר נסיעות * ברכבת בשנה, במיליונים, לפי שנים כמה כלי תחבורה נעים במרחב ? 70 60 50 40 30 20 10 0 2018 2017 2015 2005 2000 7 . 12 8 . 26 נסיעות 7 . 67 6 . 64 8 . 52 במיליונים * נסיעה נספרת היא נסיעה מתחנה ראשונה בקו ועד התחנה הסופית . כמות כלי רכב, 2019 * כלי רכב פרטיים חדשים - מס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית