| מדריך למורה - פרק 7 168 הוסיפו לקודי את הקוד הזה : . הוסיפו לכל אחד מהילדים את הקוד הזה : . 5 מומלץ לחזק את המושגים החדשים : מסר, שידור מסר וקבלת מסר . . 6 מסר הוא הודעה הנשלחת מדמות אחת לכל הדמויות ויוצרת אירוע המשמש לתיאום הפעולה ביניהן . שידור מסר – פעולה של הפצת הודעה לכל הדמויות היוצרת אירוע אצלן . קבלת מסר – אירוע המתרחש אצל כל הדמויות בעקבות מסר ששודר על ידי אחת מהן . אפשרו לתלמידים לכתוב את היישומון ולהרחיבו . . 7 כאשר לוחצים על דמות זו הי ! אמור למשך 1 שניות קראתי הי שדר מסר קראתי הי כאשר מתקבל מסר הופ ! אמור למשך 1 שניות רוב שואל על מסרים בר כתב את הקוד שלפניכם לעכבר ולצפרדע : א . כשבר הפעיל את הקוד הצפרדע לא אמרה "הופ ! " . מדוע ? ב . כתבו את הקוד כך שיפעל בצורה תקינה . כאשר לוחצים על קראתי הופ כאשר מתקבל מסר הופ שדר מסר הופ ! אמור שם המסר אינו זהה בהוראות השידור והקבלה ( "הופ" לעומת "קראתי הופ" ) . כאשר לוחצים על הופ כאשר מתקבל מסר הופ שדר מסר הופ ! אמור מדריך למורה - פרק 7 | 169 פעילות בכיתה - תופסת צבעים שאלה : מה משותף למשחק ששיחקתם בכיתה וליישומון "הי הופ ! " ? תשובה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית