מדריך למורה - פרק 6 | 151 הציגו את הביטוי גדול מ . . . < מקבוצת מפעילים . שאלה : באיזה תנאי ערך המשתנה שלב יעלה מ- 1 . 5 ל- 2 ? תשובה : כאשר המשתנה ניקוד גדול מ- 9 . הוסיפו את הקוד המתאים בתוך הלולאה לעולמים המופעלת בלחיצה על הדגל הירוק : הערות : כדאי לכתוב 9 < ניקוד ( ולא ניקוד > 9 ) בהתאם לכתיב המתמטי המקובל . היה אפשר לכתוב במשפט התנאי : 10 = ניקוד ( במקום 9 < ניקוד ) . בחרנו להשתמש בביטוי גדול מ . . . < למטרות הדגמה . שאלה : מתי החיים יקטנו ב- 2 בנגיעה במכשול ? . 6 תשובה : אם קודי בשלב 2 . שימו לב לתנאי המקונן ( תנאי בתוך תנאי ) . הוסיפו את הקוד המתאים לבדיקת השלב : תזכורת : יש להוסיף את הלולאה עם הבדיקות בתסריט שמופעל בלחיצה על הדגל הירוק בלבד . מכיוון שהחיים יכולים לרדת כעת ב- 2 בכל נגיעה בצבע אפור, כדאי להרחיב את תנאי העצירה באופן . 7 הבא, כך שיכלול גם את המקרה שבו המשתנה חיים יורד מהערך 1 לערך 1 - : לעולמים < ניקוד 9 אם אז 2 ל שלב קבע Meow2 נגן צליל נוגע בצבע ? אם אז = שלב 1 אם אז שלב 1 < אם אז 1 - ב חיים שנה 2 - ב חיים שנה אאוץ׳ ! אמור למשך 1 שניות חיים 0 = אם אז > הכול עצור ח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית