| מדריך למורה - פרק 1 26 לחצו על הכפתור בחרו דמות . 4 ובחרו דמות מתאימה לרקדנית . ודאו שלדמות שבחרתם יש מספר תלבושות . כדאי לבחור בדמות מהקבוצה "ריקוד" . לדמויות אלה יש מגוון תלבושות המתאימות להדגמת ריקוד : דמות 0 0 שילת כיווןגודל y x 100 90 שילת הצגה בחרו דמות תמונות של מצבים שונים של הדמות נקראות . 5 תלבושות . לחצו על הלשונית תלבושות והציגו לתלמידים את התלבושות השונות של הדמות שהוספתם . שימו לב שבחרתם ( סימנתם ) את הדמות ולא את הבמה בטעות . ( הדמות בחלון המידע השמאלי התחתון מוקפת במסגרת שילת 1 כחולה ) . שילת 2 שילת 3 שילת 4 1 2 4 שילת 1 תלבושת 3 3 ( 2 ) ( 1 ) קוד תלבושות צלילים לשונית תלבושות ( 1 ) ולשונית קוד ( 2 ) הדגימו לתלמידים שימוש בסרגל הכלים . 6 הנמצא מעל הדמות, כמודגם בספר : מדריך למורה - פרק 1 | 27 כדי למחוק את הדמות של קודי לחצו על המקש הימני בעכבר ובחרו במחיקה . מחקו את דמותו של קודי והישארו עם דמות הרקדנית . הדגימו חזרה ללשונית קוד ודונו עם הכיתה בתכנון התסריט : הרקדנית ביצעה צעד ריקוד בכל לחיצה על . 7 דמותה . באמצעות שאלות מנחות, כוונו את הכיתה להבנה שכל צעד ריקוד הוא ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית