3 . לפניכם סרטוטים מוקטנים של תיבות . כל תיבה מורכבת מקוביות שנפחן 1 סמ"ק . מה הנפח של כל תיבה ? 4 . לפניכם סרטוט מוקטן של תיבה . גבא סמ"ק סמ"ק סמ"ק א . מה נפח התיבה ? חישוב : 2 ס״מ 6 ס״מ 4 ס ״ מ ב . > כמה סוגים שונים של פאות ( כלומר פאות שהממדים שלהן שונים ) יש בתיבה ? > מה הממדים של כל סוג של פאה ? ג . מה שטח הפָּנים של התיבה ? תת זז ככ ורתורת שטח הפנים של תיבה הוא סכום השטחים של כל הפאות של התיבה . נפח קובייה שאורך כל צלע שלה הוא סנטימטר אחד הוא סנטימטר מעוקב, ובקיצור כותבים סמ"ק . אפשר לחשב נפח של תיבה על ידי הכפלת שלושת ממדיה . תת זז ככ ורתורת 1 ס ״ מ 1 ס ״ מ 1 ס״מ תיבות 213 שוב חישובשוב חישוב 5 . תלמידים התבקשו לסרטט פריסה של תיבה שממדיה 1 ס"מ, 2 ס"מ ו- 4 ס"מ . הינה הסרטוטים של חמישה תלמידים : אלעזר שימי רחמים 1 ס ״ מ שוקימיכאל תיבות 214 שוב חישובשוב חישוב א . הסרטוטים של שניים מהתלמידים אינם נכונים . כתבו את שמותיהם והסבירו מדוע הסרטוטים אינם נכונים . שם : הסבר : שם : הסבר : ב . מה נפח התיבה ? ג . מה שטח הפנים של התיבה ? ד . מה יכולים להיות הממדים של תיבה שנפחה גדול פי 2 מנפח הת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית