2 . פתרו את תרגילי החיבור . 97 . 1 = 7 . 0 + 27 . 1 א = 04 . 0 + 3 ג = 06 . 2 + 12 . 0 ב = 8 . 6 + 13 . 1 ד = 04 . 3 + 2 . 7 3 . השלימו . 19 . 0 59 . 0 = + 4 . 0 4 . גובהו של נתנאל הוא 3 . 1 מטר . יוסי גבוה מנתנאל ב- 15 . 0 מטר . מה גובהו של יוסי ? א 04 . 6 = + 04 . 0 ג 32 . 12 = + 3 . 12 ב 28 . 9 = 07 . 9 + ד 55 . 9 = 43 . 7 + חישוב : תשובה : דד וגוג ממ הה דד וגוג ממ הה א פ שר גם להיע ז ר בשברים : יוסי נתנאל 59 . 0 = + 4 . 0 59 . 0 = 19 . 0 + 4 . 0 40 19 + 59100 = 100100 א פ שר גם להיע ז ר בשברים : 27 1 = 7 . 0 + 27 . 1 7 + 27100 1 = 7010 + 97100 1 = 100 97 . 1 = 100 ד . מאיות – חיבור וחיסור 187 5 . פתרו את תרגילי החיסור . אפשר להיעזר בריבועי המאיות המחיקים . א פ שר גם להיע ז ר בשברים : = 6 . 0 - 85 . 1 א = 3 - 33 . 4 ג = 9 . 0 - 97 . 7 ב = 1 . 1 - 24 . 8 ד = 01 . 1 - 07 . 10 6 . השלימו . א 03 . 0 = - 53 . 4 ד 02 . 0 = 8 - ב 2 . 12 = - 24 . 12 ה 3 = 12 . 1 - ג 6 = - 06 . 6 ו 1 . 9 = - 35 . 10 7 . כל ילדה מחזיקה שלט שכתוב עליו גובהה . מה ההפרש בין הגבהים של הילדות ? 43 . 1 מ׳ 2 . 1 מ׳ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית