שיטת הספירה הנהוגה היום היא השיטה העשרונית . הכרתם גם את שיטת הגימטרייה, ובפרק הזה תכירו את השיטה הרומית, שמוצאה ברומא העתיקה . בשיטה הרומית כל מספר מיוצג על ידי אוסף של סימנים . גם בימינו יש שימושים לשיטה הזאת, ותכירו אותם בהמשך הפרק . לפניכם תמונות של חפצים שהתגלו בחפירות ארכיאולוגיות, והכמויות שלהם כתובות בספרות המתאימות למקומות שהתגלו בהם : • הכמות של איזה חפץ היא הקטנה ביותר ? • מאיזה סוג עתיקות נמצאו 50 פריטים ? • מה יש יותר - אבני שפה או מטבעות ? • הכמות של אילו חפצים קטנה מ- 20 ? דד יו יו כמות : L כמות : כמות : כמות : 17 כמות : כמות : X פעילות פתיחה 117 CXVII  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית