2 . הינה מתכונים נוספים למיצים מעורבים, ומתחת לכל אחד מהם כלים המתאימים למדידת שני המיצים . » צבעו את כמות המיץ בכל כלי וחשבו כמה מיץ יתקבל מכל מתכון . בכל אחד מהסעיפים הרחבתם את שני השברים לאותו מכנה . דד יוןיון מה אפשר לומר על המכנה הזה ? 102 ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 74 כמה מיץ יתקבל ? ליטר . 1 2 + 2 = 5 + 10 2 = 10 5 + 3 = 9 + 9 = 9 כמה מיץ יתקבל ? ליטר . מ ת כ ו ן ל מ י ץ ב נ נ ה-ת פ ו ז י ם : 2 ל י ט ר מ י ץ ת פ ו ז י ם 3 5 ל י ט ר מ י ץ ב נ נ ה 9 מ ת כ ו ן ל מ י ץ ר י מ ו ן-ג ז ר : 1 ל י ט ר מ י ץ ג ז ר 2 2 ל י ט ר מ י ץ ר י מ ו ן 5 בא 1 = 2 10 מיץ גזר 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 0 1 ליטר 2 = 5 10 מיץ רימון 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 0 1 ליטר 2 = 3 מיץ תפוזים 1 9 0 1 ליטר 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 5 = 9 מיץ בננה 1 9 0 1 ליטר 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 » באילו מתכונים יתקבל יותר מ- 1 ליטר מיץ ? האם כתבתם את כמויות המיץ כמספרים מעורבים ? אם לא, כתבו גם מספרים מעורבים ליד התוצאות . ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 75 כמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית