1 ליטר ? דד יוןיון • מה משותף לכל הכלים שאפשר למדוד בהם 3 2 ליטר ? • האם אפשר למדוד בכלים האלה גם 3 • האם יש כלים נוספים, שאין במטבח של מנחם, שאפשר 2 ליטר במדויק ? 1 ליטר ו- 3 למדוד בהם 3 1 ליטר מיץ תפוזים . א . מנחם מעוניין למדוד 3 1 ליטר במדויק ? באילו מהכלים שלו הוא יכול למדוד 3 בכלי המחולק ל- חלקים שוויםבכלי המחולק ל- חלקים שווים בכלי המחולק ל- חלקים שוויםבכלי המחולק ל- חלקים שווים בכלי המחולק ל- חלקים שוויםבכלי המחולק ל- חלקים שווים בכלי המחולק ל- חלקים שווים 1 ליטר במדויק ? ב . > באילו מהכלים של מנחם הוא יכול למדוד 4 1 ליטר ? > מה משותף לכלים שאפשר למדוד בהם 4 בכלי המחולק ל- חלקים שוויםבכלי המחולק ל- חלקים שווים כלי המחולק ל- חלקים שוויםכלי המחולק ל- חלקים שווים 1 ליטר במדויק ? ג . > באילו מהכלים של מנחם הוא יכול למדוד 5 1 ליטר במדויק . > הציעו כלים נוספים, שאין במטבח של מנחם, שאפשר למדוד בהם 5 > מה משותף למספר החלקים השווים בכל הכלים שסימנתם ? ד . > סמנו על ציור הכלים ( בעמוד הקודם ) את כל הכלים של מנחם שהוא יכול למדוד בהם 1 ליטר במדויק . 2 מנחם ה . מכנה משותף 57 1 ליטר מיץ מנגו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית