ה ו 4 6 = 10 = 15 ג 3 10 = 12 = 6 ד בסעיף ו ציר פ תי כ ל שלושה חלקים לחלק אח ד . מ ס פ ר החלקים ק ט ן פ י ,3 וגם מ ס פ ר החלקים הצבועים ק ט ן פ י ,3 אבל הש ט ח הצבוע לא השת נ ה . כשמחלקים את המונה ואת המכנה של שבר נתון באותו מספר, מתקבל שבר השווה לשבר הנתון . לפעולה הזאת קוראים צמצום של שבר . 6 צומצם בגורם הצמצום 3 - לדוגמה, השבר 15 6 . 2 = 15 המונה חולק ב- 3 , המכנה חולק ב- 3 , והתקבלו שני שברים שווים : 5 3 : 3 : 55 2 6 5 15 ג . צמצום 29 התבוננו בפעילות 2 . באיזה גורם צמצמתם את השבר בכל סעיף ? דד יוןיון 3 . צמצמו כל שבר בגורם הצמצום הנתון והדגישו קווים בציור בהתאם . ג . צמצום 30 2 . דד יוןיון 8 התקבל השבר 3 התבוננו בדוגמה בפעילות 3 . בצמצום השבר 12 8 ? 2 ולקבל 12 האם אפשר להרחיב את 3 אם כן, מה גורם ההרחבה ? איך אפשר לראות את ההרחבה בציור ? דד וגוג ממ הה א 2 = 14 : : 8 = 12 : 4 : 4 גורם הצמצום : 2 גורם הצמצום : 4 ג 15 = 20 : : ב 6 = 8 : : גורם הצמצום : 5 גורם הצמצום : 2 ה 8 = 20 : : ד 8 = 20 : : גורם הצמצום : 2 גורם הצמצום : 4 2 3 ג . צמצום 31 א ב ג 4 . צמצמו את השברים בגורם הצמצום הנת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית