3 . איזה חלק מהמלבן צבוע בכל סעיף ? מצאו שברים מתאימים והשלימו את השוויונות . ברוך דוד א נ י רואה כ אן מ לבן ה מ חולק ל- 81חלקים שווים . 8 מ החלקים צבועים, ול כ ן השבר ה מ תאים . הוא 18 א נ י רואה כ אן מ לבן ה מ חולק ל- 9 חלקים שווים . 4 מ החלקים צבועים, ול כ ן השבר . ה מ תאים הוא 9 א . שברים שווים 5 לאילו חלקים דוד מתכוון ? לאילו חלקים ברוך מתכוון ? דד יוןיון = א = גב = ד = = א נ י רואה כ אן אר נ ב ! א נ י רואה כ אן ברוו ז ! 2 . איזה חלק מהמלבן צבוע ? השלימו את התשובות של דוד ושל ברוך . דוד ברוך 4 . בכל סעיף העיגול מחולק ל- 12 חלקים שווים . צבעו לפי השבר והשלימו . 5 . בכל סעיף הריבוע הגדול מחולק ל- 16 חלקים שווים . צבעו לפי השבר והשלימו . 1 2 ד 1 = 126 1 ה 6 2 = 126 2 ג 6 1 = 123 1 3 א 1 = 12 12 3 = 124 1 ב 4 3 = 124 3 דד וגוג ממ הה 4 א . שברים שווים 6 א 3 = 4 16 ב 1 = 8 16 ג 5 = 8 16 1 5 38 48 ככ תב סתרים - צורות בתב סתרים - צורות ב ממ קום קום ממ סס פפ ריםרים בא 6 . בכל סעיף המלבן הגדול מחולק ל- 20 חלקים שווים . צבעו לפי השבר והשלימו . = = = = = = = = 10 = 2 = 10 4 א 1 = 202 1 ב 2 3 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית