פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי איורים : חיה חסיד, אביאל בסיל, ניר גולן, אלכס חיינזון, עידית פרידמן, Shutterstock . com © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית התש״ף - 2020 קריית משה רואו, רח’ קלאוזנר ,16 תל אביב, ת”ד ,39513 מיקוד 6139401 צוות המתמטיקה - טל’ : 6460177 - 03 מוקד תמיכה טלפוני של מטח : 555 - 366 - 800 - 1 בשעות 00 : 8 - 00 : 18 זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, וכן אין לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר את החומר ו / או כל חלק שהוא מהחומר הזה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחומר זה, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהמרכז לטכנולוגיה חינוכית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית