שברים - חלק ב ספרות רומיות מספרים עשרוניים - חלק א מתמטיקה לבית הספר היסודי אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית