בסרטוט שלפניכם הנקודה M נמצאת על הבסיס AB של הטרפז ABCD . קבעו לפי הנתונים שבסרטוט אם הטרפז הוא . שווה-שוקיים . הוכיחו את קביעתכם . חשבו את זוויות הטרפז . . A M B DC משפט בטרפז שווה-שוקיים הזוויות שליד אותו בסיס שוות זו לזו . דיון שני תלמידים התבקשו להוכיח את המשפט שבמסגרת . הם העלו שני רעיונות שונים . נסו להוכיח את המשפט בעזרת כל אחד מהרעיונות . איזה מהם אכן מועיל להוכחת המשפט ? מאיר הציע להוריד גבהים מקצות הבסיס הקצר אורי הציע להמשיך את שוקי הטרפז עד שייחתכו של הטרפז ולהיעזר במצולעים המתקבלים : ולהיעזר במשולשים המתקבלים : AB CD EF H AB DC בטרפז שווה-שוקיים גודלה של אחת הזוויות הוא ° 48 . . מצאו את הגדלים של שאר זוויות הטרפז . בטרפז שווה-שוקיים גודלה של אחת הזוויות הוא a . . בטאו באמצעות a את הגדלים של שאר זוויות הטרפז . מהו הקשר בין זוויות נגדיות בטרפז שווה-שוקיים ? נמקו . ג . בטרפז שווה-שוקיים זווית אחת גדולה פי 3 מהזווית הנגדית לה . ד . חשבו את זוויות הטרפז . 3 4 5 62 בטרפז שווה-שוקיים AD|| BC ( ABCD ) האלכסון AC מחלק את הטרפז לשני משולשים שווי-שוקיים ( כמו בסרטוט ) . חשבו את זוויו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית