משפט שטח של דלתון שווה למחצית המכפלה של אלכסוני הדלתון . בשני הדלתונים שבסרטוט * אורך האלכסון הראשי הוא 5 ס"מ ואורך האלכסון המשני הוא 8 ס"מ . בשני המקרים שטח הדלתון הוא : S ACBD 82 5 2 ABCD : : 20 סמ״ר = = = A B D A BD C E C E דוגמה * אורך צלע משבצת בסרטוט מייצג סנטימטר אחד . דיון . הוכיחו את המשפט שבמסגרת ( נוסחת שטח הדלתון ) . הדרכה : היעזרו בתכונות של אלכסוני הדלתון . בדקו אם ההוכחה מתאימה גם לדלתון קמור וגם לדלתון קעור . אם לא, השלימו אותה כך שתתאים לשני המקרים . נסו להוכיח את המשפט בדרך נוספת . . בכל סעיף נתון דלתון . חשבו את שטחו על פי הנתונים . בדלתון PMKG שבסרטוט האלכסון המשני הוא GM ונקודת חיתוך . האלכסונים היא F . נתון : 16 מ' = GM , 15 מ' = PF , 6 מ' = KF P M G K F בדלתון ABCD שבסרטוט אורך האלכסון הראשי AC הוא 6 מ' ואורך . A האלכסון BD הוא 8 מ' . E BD C 2 3 28 ד ל ת ו ן א . ה ד ל ת ו ן ות כ ונ ות יו ב . ש ט ח ו ה י ק ף ש ל ד ל ת ון בכל סעיף נתון סרטוט של דלתון על רשת משבצות . ( אורך צלע משבצת מייצג סנטימטר אחד . ) חשבו את היקף הדלתון ( כלומר את סכום הצלעות שלו ) . הדרכה : מצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית