10 ג . הערבים אזרחי ישראל קשורים לערבים תושבי השטחים בקשרי משפחה, ובכל מקרה הם רואים את עצמם כבני אותו העם, העם הפַלַסְטִינִי . ד . בין ישראל לבין הערבים תושבי השטחים יש עדיין סכסוך לגבי השטחים ומי ישלוט בהם . במשך השנים נעשו ניסיונות להגיע לפתרון . יש הסכמים חלקיים, ולכן בחלק מהשטחים יש לתושבים הערבים יותר שליטה, ובחלק אחר – פחות . אבל בשום מקום אין להם שליטה מלאה . בשטחים שולט צה"ל . ה . זהו מצב מורכב מבחינת הערבים אזרחי ישראל, כי מצד אחד הם אזרחי המדינה, הם חלק מהמדינה ונאמנים לה, ומצד אחר הם חלק מהעם שנמצא בסכסוך עם ישראל, סכסוך שלעתים מגיע לאלימות . המורכבות הזאת היא אחת הסיבות לַפְּטוֹר שיש לערביי ישראל משירות בצה"ל . • הגיליון כולל מידע הנוגע לתרבות הערבית ולדתות השונות של הערבים : אסלאם, נצרות וגם הדת הדרוזית . מידע זה מובא כדי להעמיק את ההיכרות עם האחר, עם תרבותו ועם דתו – כי זה חלק ממי שהוא . הכתבה שכותרתה "מה זה אומר להיות מוסלמי" מביאה מידע בסיסי על האסלאם, בין היתר כדי להצביע על המשותף בין האסלאם ליהדות ולהראות לתלמידים היהודים שיש דמיון רב בין הדתות . בכך אנחנו מקוות לקרב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית