מולדת חברה ואזרחות לכיתה ד מדריך למורה נכתב על פי תוכנית הלימודים במולדת חברה ואזרחות ואושר על ידי משרד החינוך והתרבות לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים . עורכת ראשית : שירה גודמן חברות המערכת : אופירה גל, איריס שילוני עריכה : אלפא אלשיך עיצוב גרפי : מיכל ליכטר זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים במדריך הזה, מוּגנוֹת . אין לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק ממדריך זה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו במדריך, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית . © תשע"ז, 2017 . כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור, קריית משה רואו, רח’ קלאוזנר 16 , רמת אביב, תל אביב 6901128  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית