| מדריך למורה - פרק 1 26 שכפול מחיקה יצוא תמונות של מצבים שונים של הדמות נקראות תלבושות . לחצו על הלשונית תלבושות והציגו . 5 לתלמידים את התלבושות השונות של הדמות שהוספתם . שימו לב שבחרתם ( סימנתם ) את הדמות ולא את הבמה בטעות . ( הדמות בחלון המידע השמאלי התחתון מוקפת במסגרת כחולה ) . הדגימו לתלמידים שימוש בסרגל הכלים הנמצא מעל הדמות, כמודגם בספר : . 6 כדי למחוק את הדמות של קודי לחצו על המקש הימני בעכבר ובחרו במחיקה . מחקו את דמותו של קודי והישארו עם דמות הרקדנית . במה דמות רקע 1 0 0קודי כיווןגודל y x 100 90 הצגה קודי מדריך למורה - פרק 1 | 27 הדגימו חזרה ללשונית קוד ודונו עם הכיתה בתכנון התסריט : הרקדנית ביצעה צעד ריקוד בכל לחיצה על . 7 דמותה . באמצעות שאלות מנחות, כוונו את הכיתה להבנה שכל צעד ריקוד הוא החלפת תלבושת . שאלה : מהן ההוראות שמהן התסריט מורכב ? . 8 כאשר לוחצים על דמות זו . התלבושת הבאה . גררו ( או הזמינו תלמידים לגרור ) את הלבנה כאשר לוחצים על דמות זו מהקבוצה אירועים ואת הלבנה . 9 התלבושת הבאה מהקבוצה מראה . הזכירו להם כיצד מחברים בין שתי הלבנים . לחצו על דמות הרקדנית שוב ושו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית