414 פתרונות חלק ג - פרק 15 א . הזרם יוצא מן הדף . מאחר שהמחט פונה לכיוון C , על פי כלל יד ימין כיוון הזרם הוא החוצה מתוך הדף . . 11 ב . כיוון : מ - D ל - F . ג . ד . ] A [ 50 פנימה אל תוך מישור הדף . א . על פי הסטייה במצפן B , כיוון השדה המגנטי שיוצר התיל הוא בכיוון תנועת מחוגי השעון . לכן מצפן D . 141 יסטה כמתואר בתרשים . מצפן C לא יסטה כי השדה המגנטי מכוון לאורכה של מחט המצפן בכיוון הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ . מצפן A לא יסטה או שיתהפך, בהתאם לעוצמת השדה המגנטי שהתיל יוצר . ב . ג . כיוון הזרם אנכי כלפי מטה וגודלו ] A [ 26 . 2 . ב . ג . . 151 צ α ΕΒ א . ΙΒ ד . זווית הסטייה של מחט המצפן מכיוון צפון הייתה שונה . בתוך הסילונית השדה המגנטי הוא בקירוב אחיד ובקצה הסילונית הוא שונה . א . ( גרף ) . 161 1 ב . 1 ג . ד . כדי לציין את מידת הדיוק . ה . [ 1 ] אל הקוטב המגנטי הארצי הדרומי . [ 2 ] אל הקוטב הגיאוגרפי הצפוני . א . ] A [ 927 . 607 ( רמז : אורך החוט שווה להיקף המעגל ) . . 171 ב . ] A [ 273 . 1 ( רמז : אורך הסילונית L‘ נבנה על ידי הצבת N חוטים שעובי כל אחד מהם הוא d זה לצד ז...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית