389 פתרונות חלק א - פרק 1 פרק - פתרנות 4 Fig x [ m ] 3 . 0 25 . 0 2 . 0 15 . 0 1 . 0 05 . 0 0 5 . 3 3 5 . 2 2 5 . 1 1 5 . 0 0 Q = 0 . 577 q . 161 א . ב . 0 ג . . 171 א . ב . ג . קיבלנו כי הכוח השקול . 181 נמצא ביחס ישר להעתק החלקיק מנקודת שיווי המשקל, ולכן זוהי תנועה הרמונית פשוטה . א . ב . תנועה מחזורית ג . ד . . 191 6 - 01· 865 . 2 ג . כן, הכוחות שווים בגודלם והפוכים בכיוונם . . 201 א . ב . ] C ] א . . 211 1 ) r 2 r = d + xx ( m ) d ( m 24 . 041 . 280 . 611 . 0 94 . 060 . 110 7 . 10 . 80 . 560 . 1 48 . 160 . 640 . 440 . 2 28 . 240 . 520 . 690 . 3 ב . בזוויות קטנות : ולכן : ג . לפי חוק קולון, כוח הדחייה החשמלי : , בזוויות קטנות : מכאן שקיים יחס ישר בין x ל - , כפי שניתן לראות בגרף שהתקבל . ד . ] C [ 6 - 01· 353 . 1 o 60 FE mg T B F E mg T L α 390 פתרונות חלק א - פרק 1 x y ב . ג . הוכחה . 221 FE N Q + mgcos α α mgsin α א . ד . תנועה הרמונית פשוטה . א . ציר ה - z השלילי . ב . ציר ה - z החיובי . ג . . 21 1 ד . כאשר 0 = z מתקבל : 0 = F . אם נניח חלקיק טעון במרכז הטבעת, לא יפעל עליו כוח . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית