בתרשים שלפניכם מתוארת מערכת מאזני זרם . חלק התיל שאורכו L הוא אופקי ונמצא בתוך שדה מגנטי . 14 אופקי B שנוצר על ידי מגנט פרסה ) קוטבי המגנט מסומנים כ - X ו - Y ( . המגנט מונח על כף אחת של המאזניים Q . על הכף השנייה P מונחת מסה M המאזנת את המגנט כאשר לא זורם זרם בתיל . כאשר זורם בתיל זרם I , כף המאזניים Q יורדת כלפי מטה וניתן להחזיר את המאזניים לאיזון על ידי הוספת משקולות זהות, שמסת כל אחת מהן m , לכף P . סרטטו תרשים של הכוחות הפועלים על המגנט במצב שבו זורם זרם בתיל והמאזניים מאוזנים . א . מהו כיוון השדה המגנטי ) מ - X ל - Y או מ - Y ל - X ( ? נמקו . ב . נתונים : מתח המקור ] V = 8 [ V , התנגדות הנגד המשתנה במצב המתואר Ω 2 = L = 5 [ cm ] , R , M = 0 . 04 [ kg ] . חשבו את גודלו ואת כיוונו של הכוח ג . המגנטי הפועל על התיל במצב שבו נדרש להוסיף שתי משקולות, שמסת כל אחת מהן ] m = 0 . 01 [ kg , כדי לאזן את המאזניים . חשבו את עוצמת השדה המגנטי שנוצר ד . על ידי המגנט עבור המצב המתואר בסעיף ג . בזרם מסוים המאזניים היו מאוזנים ה . בכדור הארץ . האם המאזניים יהיו מאוזנים באותה עוצמת זרם גם על הירח ? ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית