כלל היד הימנית כפי שצוין לעיל, וקטור מהירות המטען, וקטור השדה המגנטי ווקטור הכוח המגנטי אינם במישור אחד . כאשר ידועים שניים מהכיוונים הללו, ניתן למצוא את הכיוון השלישי באמצעות כלל הידוע כ" כלל היד הימנית " : vv BB מהירות החוצה מהירות פנימה שדה החוצה שדה פנימה II FF זרם החוצה זרם פנימהכוח החוצה כוח פנימה v B F v B F F = q v B + כאשר המטען הנע הוא חיובי , יתקבל כיוון הכוח באופן הבא : כאשר אצבע יד ימין מצביעה בכיוון השדה המגנטי וה אגודל מצביע לכיוון מהירות המטען, האמה מראה את כיוון הכוח שמפעיל השדה המגנטי על המטען החיובי . אם המטען הנע הוא שלילי, כיוון הכוח יהיה הפוך למתואר בתרשים . כפי שראינו בפרק הקודם, ישנם סימונים מקובלים לכיוון הנוסף של הווקטור, "פנימה" אל תוך הדף או "החוצה" מן הדף . סימונים אלו יכולים לשמש לתיאור כל אחד מהגדלים - שדה מגנטי, מהירות, זרם, כוח . 277 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית כוח לורנץ על מטען הנע בזווית ביחס לקווי השדה המגנטי במקרה הכללי, שבו מטען נע בכיוון כלשהו ) לאו דווקא בניצב לקווי השדה המגנטי ( , מתקיימים הכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית