+ _ מפסק סוללה חוט נחושת נורה כן + _ מפסק סוללה חוט נחושת נורה כן באיור הבא מתואר ניסוי, שבו מציבים מסגרת מלבנית העשויה נחושת, המהווה חלק ממעגל חשמלי, בין שני קטביו של מגנט פרסה . המעגל חשמלי מכיל : סוללה, מפסק, תילי הולכה ונורה . במצב הראשון, שבו המפסק פתוח ולא זורם זרם במעגל, מסגרת הנחושת נותרה ללא שינוי, ומכאן נוכל להסיק כי מגנט לא מושך נחושת ) נחושת אינה חומר פרומגנטי ( . כאשר סוגרים את המפסק, זורם זרם במעגל ודרך מסגרת הנחושת בכיוון החוצה מהדף . מסגרת הנחושת נעה ימינה, מה שמעיד שפועל עליה כוח בכיוון ימינה . כשמחליפים את כיוון הזרם במעגל, מסגרת הנחושת נעה שמאלה ) כלומר, פועל עליה כוח בכיוון שמאלה ( . מסקנה : מגנט מפעיל כוח על מסגרת הנחושת, שעשויה מחומר לא פרומגנטי, רק כאשר זורם בה זרם . בשנת 1820 גילה המדען הדני האנס כריסטיאן אורסטד באופן מקרי ) תוך כדי הרצאה ( תופעה הפוכה : מחט מגנטית סוטה מכיוונה הרגיל ) צפון - דרום ( כאשר היא נמצאת בסביבת חוט תיל הנושא זרם חשמלי . מסקנה : תיל מוליך שבו זורם זרם נוהג כמגנט ! 253 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית מימין : תילים וב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית