ההספק היעיל של הצרכן כפונקציה של התנגדותו ההספק היעיל כפונקציה של הזרם הזורם דרך הצרכן במשוואה זו : P הוא ההספק הנצרך על ידי הצרכן . R r ⋅ I2 הוא ההספק הלא יעיל, המתבזבז במקור וגורם לחימום שלו . הוא ההספק הכללי המסופק על ידי מקור המתח . PIr II מייצג פונקציה מהמעלה השנייה, שתיאורה הגרפי 2 R הביטוי ⋅ + ⋅ − = ) ( ε הוא פרבולה . מהגרף ניתן לראות שכאשר הזרם גדל עד לערך מסוים, גם ההספק גדל . מעבר לערך זה, הגדלת הזרם גורמת להקטנת ההספק , מכיוון שההספק המתבזבז על ההתנגדות הפנימית מתחיל להיות יותר משמעותי , כפי שצפינו בתחילת הדיון . מדובר בבעיית אופטימיזציה ( מינימום - מקסימום ) , שאותה ניתן לפתור באופן מתמטי / גרפי . P . נציב במשוואה ונקבל : בנקודות החיתוך עם הציר האופקי מתקיים 0 = R כדי למצוא עבור איזה זרם יתקבל ההספק היעיל המקסימלי, נגזור את הפונקציה ונקבל : PIr II ונקבל : 2 R נציב זרם זה בפונקציה ⋅ + ⋅ − = ) ( ε ε = I , נציב זאת בביטוי הכללי לזרם במעגל ונקבל : קיבלנו שהספק יעיל מקסימלי מתקבל כאשר r 2 ההספק היעיל המרבי מתקבל כאשר ההתנגדות החיצונית ( של הצרכן ) שווה להתנגדות הפנימית ( של מקור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית