כדי לאפיין את יכולתה של הסוללה לספק אנרגיה ליחידת מטען, ניזכר שהגדרנו את המתח כ"אנרגיה ליחידת מטען" ( ) ונחלק את משוואת שימור האנרגיה במטען q : נגדיר את המושג כוח אלקטרומניע ( כא"מ ) של מקור מתח, כיחס בין האנרגיה לבין כמות המטען שמספק מקור המתח . נסמן את הכא"מ באות היוונית ε ( אפסילון ) , כך ש : נגדיר את המושג מתח הדקים של מקור מתח כיחס בין האנרגיה המשוחררת במעגל החיצוני לבין כמות המטען . V , כך ש : נסמן את מתח ההדקים ב - AB מפל המתח על ההתנגדות הפנימית מוגדר כיחס בין האנרגיה המשוחררת במקור המתח לבין כמות המטען, V = ε R + V , מכאן : r היחידה של ε היא וולט . הכא"מ של מקור מתח ( ε ) אינו ניתן למדידה ישירה על ידי וולטמטר שמודד את מתח ההדקים, מכיוון שברגע שהמעגל נסגר, חלק מהאנרגיה מתבזבז על ההתנגדות הפנימית . חשוב לציין כי למרות השם "כוח אלקטרומניע", הכא"מ איננו כוח , השם נותר באופן מסורתי בשל הסברים היסטוריים ( שגויים בדיעבד ) להתנהגות המעגל החשמלי . זרם ומתח הדקים V = ε נקבל קשר בין מתח ההדקים לבין הזרם במעגל חשמלי R + V מהביטוי r V , ובהנחה שניתן להזניח את התנגדות התילים r = −ε Ir R = −...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית