חיבור תיל בין נקודות B , A יגרום לקצר במעגל החשמלי נשתמש בחוק אוהם כדי לחשב את הזרם הראשי במעגל : R המחוברים בטור . R וכן דרך הנגד השקול 1,2 זרם זה זורם דרך הנגד 3 R , המחוברים זה לזה במקביל . R , ו - 2 שלב ג : כעת נותר לחשב את הזרמים דרך הנגדים 1 המתח בין הנקודות A ו - B שווה למתח על כל אחד משני הנגדים הללו וערכו : R : R ו - 2 מכאן, באמצעות חוק אוהם נוכל לחשב במעגל המקורי את הזרם דרך הנגדים 1 , כך, שלב אחרי שלב חישבנו את הזרמים דרך כל הנגדים ואת המתחים עליהם . נתיך ( fuse ) מפסק ביתי חיבור מספר רב של צרכנים למקור מתח AB פרק - מקור מתח ) רשת ( 4 Fig מקור מתח ) רשת ( O OFF MC 110 PC10 קֶצֶר ועומס יתר כאשר זרם חשמלי זורם בתיל מתכתי, הטמפרטורה של התיל עולה . אם מסיבה כלשהי יעלה הזרם מעל לעוצמה המרבית שהתילים יכולים לשאת, הם יתחממו ועלולים להתלקח . שתי סיבות עיקריות יכולות לגרום לכך : קֶצֶר או עומס יתר . קצר קצר הוא מצב שבו יש חיבור ישיר של תיל אל מקור מתח, למשל כאשר שני תילי הולכה המחברים מכשיר למקור נוגעים זה בזה, כמתואר באיור . אם ייווצר מגע בין הנקודות A ו - B , יזרום זרם גבוה דרך חיבו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית